Działalnością Kancelarii kierują jej wspólnicy:
radca prawny Marek Martyna i radca prawny Marcin Świerżewski.
Marek Martyna

radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie pracy oraz sprawach odszkodowawczych i karnych. Doradza w procesach przygotowania i negocjowania umów handlowych. Pełnomocnik w licznych postępowaniach przedsądowych oraz sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Włada językiem angielskim i niemieckim.

e-mail:m.martyna@mmmsw.pl
m: + 48 606 889 799

Marcin Świerżewski

radca prawny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor publikacji z zakresu prawa pracy. Wykładowca prawa gospodarczego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Zastępuje Klientów Kancelarii przed sądami w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych. Obrońca w sprawach karnych. Włada językiem rosyjskim i niemieckim.


e-mail:m.swierzewski@mmmsw.pl
m: + 48 604 937 051