Zasady wynagradzania i wysokości honorarium za świadczoną pomoc prawną uzależnione są sprawy, jej charakteru i złożoności. Ustalenia w tym zakresie, mają na celu znalezienie rozwiązań optymalnych dla każdej ze stron.

 

W ramach świadczonej pomocy prawnej na bieżąco informujemy Klienta o stanie sprawy jak również o jej przebiegu. Informacja ta obejmuje również koszty niezależne od Kancelarii łączące się ze sprawą, takie jak opłaty sądowe bądź administracyjne.