Marek Martyna

1. Martyna Marek: „Poradnik kadrowego - niezbędne informacje w codziennej pracy. Zwalnianie pracowników.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 11/2006, str. 53.

2. Martyna Marek: „Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 13/2006, str. 46.

3. Martyna Marek: „Urlop wychowawczy przy umowach terminowych.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 13/2006, str. 47.

4. Martyna Marek: „Od kiedy sumuje się umowy na czas określony?.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 14/2006, str. 52.

5. Martyna Marek: „Podnoszenie kwalifikacji pracowników.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 14/2006, str. 53.

6. Martyna Marek: „Chory pracownik pod czujną obserwacją.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 16/2006, str. 6.

7. Martyna Marek: „Pakiet to nie pusta deklaracja.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 25/2006, str. 2.

8. Martyna Marek: „Fundusz zapłaci więcej.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 31/2006, str. 7.

9. Martyna Marek: „Informacja o warunkach zatrudnienia – zmiany.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 33/2006, str. 2.

10. Martyna Marek: „Pracodawcy zasilą konto funduszu.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 36/2006, str. 22.

11. Martyna Marek: „Powiadomienie o prawie wyboru rady.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 38/2006, str. 4.

12. Martyna Marek: „Kiedy dziecko dostanie rentę rodzinną.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 42/2006, str. 32.

13. Martyna Marek: „Niepewny los przedsiębiorcy na rencie.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 48/2006, str. 7.

14. Martyna Marek: „Obowiązek złożenia formularza ZUS IWA.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 3/2007, str. 3.

15. Martyna Marek: „Czy można obniżyć dietę za podróż krajową?.”, Personel i Zarządzanie 5/2007, str. 91.

16. Martyna Marek: „Czy można obniżyć dietę za podróż krajową?.”, Sekretariat 6/2007, dodatek: Forum czytelników, str. 3.

17. Martyna Marek: „Czy można obniżyć dietę za podróż krajową.”, Sekretariat 7/2007, dodatek: Forum czytelników, str. 3.

18. Martyna Marek: „Czego nie można nakazać kobiecie w ciąży.”, Sekretariat 11/2007, dodatek: Forum czytelników, str. 5.

19. Martyna Marek: „Czego nie można nakazać kobiecie w ciąży?.”, Personel i Zarządzanie 11/2007, str. 91.

20. Martyna Marek: „Czy można obniżyć dietę za podróż krajową?.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 14/2007, str. 48.

21. Martyna Marek: „Czego nie można nakazać kobiecie w ciąży?.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 34/2007, str. 49.

22. Martyna Marek: „Czego nie można nakazać kobiecie w ciąży?.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 36/2007, str. 52.

23. Martyna Marek: „Wpływ stażu na uprawnienia pracownicze.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 36/2007, str. 54.

24. Martyna Marek: „Wzrost płacy minimalnej w 2009 r.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 32/2008, str. 8.

25. Martyna Marek: „Wyższe odszkodowania za zwolnienia.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 34/2008, str. 9.

26. Martyna Marek: „Terminy w prawie pracy.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 40/2008,  Dodatek specjalny, str. 1.

27. Martyna Marek: „Jak rozliczyć czas pracy w grudniu 2008 r.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 45/2008, str. 10.

28. Martyna Marek: „Zmiany w prawie pracy w 2008 r.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 47/2008, str. 8.

29. Martyna Marek: „Praktyczne porady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 50/2008, str. 1.

30. Martyna Marek: „Zmiany w prawie pracy od 2009 r. (cz. 1).”, Serwis Prawno-Pracowniczy 51/2008, str. 8.

31. Martyna Marek: „Zmiany w prawie pracy od 2009 r. (cz. 2).”, Serwis Prawno-Pracowniczy 52/2008, str. 19.

32. Martyna Marek: „Odszkodowanie za bezprawne zwolnienie.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 7/2009, str. 8.

33. Martyna Marek: „Procedury kadrowe krok po kroku.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 39/2009, Dodatek specjalny, str. 1.

34. Martyna Marek: „Procedura zmiany warunków zatrudnienia.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 5/2010, str. 51.

Marcin Świerżewski

1. Świerżewski Marcin: „Rozliczenie nieobecności pracownika w pracy.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 5/2011, str. 56.

2. Świerżewski Marcin: „Rekompensata za pracę w wolną sobotę i niedzielę.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 8/2011, str. 41.

3. Świerżewski Marcin: „Ciężar dowodu przed sądem pracy (cz. 1).”, Serwis Prawno-Pracowniczy 16/2011, str. 9.

4. Świerżewski Marcin: „Ciężar dowodu przed sądem przy umowach cywilnoprawnych (cz. 2).”, Serwis Prawno-Pracowniczy 17/2011, str. 16.

5. Świerżewski Marcin: „Wynagrodzenie za czas stawiennictwa w sądzie.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 17/2011, str. 41.

6. Świerżewski Marcin: „Czasowe powierzenie pracy w innym miejscu.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 18/2011, str. 58.

7. Świerżewski Marcin: „Urlop okolicznościowy dla ojca bliźniąt.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 21/2011, str. 41.

8. Świerżewski Marcin: „Udział związku zawodowego w zakresie negocjacji podwyżek wynagrodzeń.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 23/2011, str. 26.

9. Świerżewski Marcin: „Najkorzystniejsze umowy z pracownikami sezonowymi.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 31/2011, str. 12.

10. Świerżewski Marcin: „Sezonowe zatrudnianie dzieci i młodzieży.”, Serwis Prawno-Pracowniczy 33/2011, str. 14.