Witamy na stronach internetowych Martyna i Świerżewski Kancelaria Prawna s.c.

O Kancelarii Wspólnicy Usługi Honorarium Publikacje Kontakt
 
 
Martyna i Świerżewski Kancelaria Prawna
spółka cywilna

ul. Śniadeckich 12/16 lok. 21
00-656 Warszawa

tel.: + 48 22 12 13 154
tel.: + 48 606 889 799
tel.: + 48 604 937 051
tel.: + 48 539 693 175

biuro@mmmsw.pl


   

punktor

Zasady wynagradzania i wysokości honorarium za świadczoną pomoc prawną uzależnione są od sprawy, jej charakteru i złożoności. Ustalenia w tym zakresie, mają na celu znalezienie rozwiązań optymalnych dla każdej ze stron.

punktor

W ramach świadczonej pomocy prawnej  na  bieżąco informujemy  Klienta o stanie sprawy, oraz jej przebiegu. Informacja ta obejmuje również koszty niezależne od nas, łączące się ze sprawą, takie jak opłaty sądowe bądź administracyjne.


 

 

Copyright [2011÷2018] [Martyna i Świerżewski Kancelaria Prawna s.c.] All rights reserved